Információ

Általános szerződési feltételek

 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató www.smartshop.hu és www.smartcare.hu weblapján és aldomainjein keresztül leadott megrendelésekre és létrejött jogviszonyokra terjed ki.

 

Szolgáltató adatai

 

Név: ThinkSmart Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1044 Budapest, Óradna utca 1/C.

Panaszkezelési cím: 1044 Budapest, Óradna utca 1/C.

Levelezési cím: 1044 Budapest, Óradna utca 1/C.

Adószám: 28827038-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-375661

E-mail: hello@thinksmart.hu

Honlap: www.smartshop.hu

Telefon: (H-P 10-14) +36 30 547 3454

Bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Tárhely-szolgáltató adatai

Vision-Software Kft.

Cím: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 51.

Adószám: 12389528-2-42

Telefon: +36 (1) 412 2870

E-mail: info@visionsoft.hu

Honlap: www.visionsoft.hu

 

Alapvető rendelkezések

 

1.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.    A jelen ÁSZF 2021. január 4. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF módosított rendelkezései kizárólag a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.  

 

3.    A Felhasználók a weboldalon történő regisztrációkor és a megrendelés leadásakor az „Általános Szerződési Feltételek” és „Adatvédelmi Szabályzat” gombra kattintva megismerhetik az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit. A regisztrációkor, valamint a megrendelés leadásakor a Felhasználó köteles igazolni, hogy az ÁSZF-et elolvasta, megismerte. A Felhasználó által leadott megrendelés és az ÁSZF együttesen képezik a Felek között létrejött szerződést.

 

Regisztráció/vásárlás

 

  1. Felhasználó a regisztráció során vagy a megrendelés leadása előtt az erre szolgáló mezőre való kattintással kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismerte és elfogadja. A Felhasználó az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot a megrendelés leadása előtt el is mentheti, illetve a weboldalon az ÁSZF és Adatvédelmi Szabályzata menüpont alatt bármikor megtekintheti.

 

2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.    A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

  1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A smartshop.hu oldalon a termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A szállítási adatok kitöltését követően a szállítási díj összege (általános forgalmi adóval növelten) feltüntetésre kerül. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

  1. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek (pl. termék színevonatkozásában) a Szolgáltató legnagyobb gondossága ellenére is csekély mértékben (pl. a színek árnyalataiban) eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek, tekintettel a fény- és térbeli viszonyok fotókon történő megjelenéséből eredő eltérésekre.

 

  1. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
  2. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban a termékek áraként megjelölésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a rendelést a téves áron visszaigazolni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítását, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a Vevő hibás áron tesz ajánlatot, és az ajánlat Szolgáltatóhoz érkezését a rendszer automatikusan visszaigazolja, az nem minősül az ajánlat elfogadásának a Szolgáltató részéről.  

 

Rendelés menete

 

  1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

 

  1. Felhasználó a megvásárolni kívánt termékre, termékekre kattintva beállíthatja azok megvásárolni kívánt darabszámát.

 

  1. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
  2. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség módosításakor automatikusan frissül a kosár tartalma.

 

5.    Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 

5.1. Fizetési módok: Az aktuális fizetési módokról és az ezekhez kapcsolódó részletekről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.

 

www.smartshop.hu/vasarlasi-utmutato-hutmutato.html

 

5.2. Szállítási költség: Az aktuális átvételi módokról és az ezekhez kapcsolódó részletekről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.

 

www.smartshop.hu/vasarlasi-utmutato-hutmutato.html

 

6.    Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a ThinkSmart Kft. fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 

7.    A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról és a garanciáról szóló (vagy külön garancialevél, vagy a számla hátoldalán található jótállás) tájékoztatót a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítést követően késedelem nélkül megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles azt késedelem nélkül jelezni. Amennyiben a Felhasználó a kézbesítéskor esetlegesen közvetlenül észlel sérüléseket, abban az esetben köteles jegyzőkönyv felvételét kérni vagy a sérülést késedelem nélkül jelezni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

 

8.    Az adatok megadását követően Felhasználó a "Megrendelem" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti a webáruház felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

9.    Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az "X" "törlés" gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

 

10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben ezen visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, továbbá, ha tűzfal, víruskereső vagy spam szűrő alkalmazás blokkolja az üzenetet.

 

11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

 

1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a nyitvatartási idő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy várhatóan mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

2.    Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított általában 5 munkanapon belül.

 

3.    Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

4.    Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

 

5.    Vevő jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a dolog átvétele szállítmányozó cég bevonásával történik, az eladó vállalkozás a számla teljesítési dátumának a csomag szállítónak történő átadás napját jelölje meg.

 

6.    Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

 

7.    Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

 

8.    A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a.) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b.) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

9.    Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 

Elállás joga

           

1.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

2.    Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

3.    Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

4.    Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli.

 

5.    Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár, továbbá a nem rendeltetésszerű használatból keletkezett szennyeződések eltávolításának költségét.

 

6.    Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

7.    A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a.) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b.) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

c.) a 45/2014-es kormány rendelet 29. § (1) értelmében, a higiéniai termékek (testtel és testnedvekkel közvetlenül érintkező termékek pld. szőr, haj, nyál, vér, anyatej, vizelet, széklet, izzadság, stb.) cseréjére nincs lehetőség. Ilyen termékek pld. a talpbetétek, lepedők, vércukormérők, tesztcsíkok, vérnyomásmérők, végtagrögzítők, harisnyák, gyógyászati segédeszközök, inhalátorok, fehérneműk, kozmetikumok, masszázsolajok, fülhallgatók, headset-ek, baba-mama szoptatási kiegészítők, légzésfigyelők, hajvágók, epilátorok, borotvák, masszírozók stb. Ezen termékek esetén a vásárló csak akkor élhet az elállás jogával, ha a csomagolást és/vagy védőfóliát még nem bontotta fel, vagyis a terméket még nem vette használatba.

 

d.) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

8.    Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

 

9.    Tájékoztatjuk, hogy a visszatérítés - eltérő igény hiányában - banki átutalással történik. Amennyiben a visszatérítést az eredeti szerződésnek megfelelő formában kívánja igényelni, kérjük ezt jelezze az ügyintézés során.

 

10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Szolgáltató címjegyzékében megadott Panaszkezelés helyére leadni.

 

11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 

12. Fogyasztó akkor tartja be a visszaküldésre előírt határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

 

13. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

 

14. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés, vagy ha az kipróbálást meghaladó használatba vétel miatt következett be.

 

15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

 

17. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

 

18. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

 

19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

 

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

 

20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

 

21. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 

22. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

23. Elállási jog gyakorlásának a menete

 

23.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

 

23.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

 

23.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

 

23.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

23.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

Az elállási nyilatkozat, az alábbi linkre kattintva tölthető le.

www.smartshop.hu/downloads/Elallasi_nyilatkozat.pdf

 

Jótállás, szavatosság

 

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

Kellékszavatosság

1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

6. Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

7. Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

9. Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk fogyasztó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

2021. január 1-től az egyes tartós fogyasztási cikkek esetén, a kötelező jótállási, illetve garanciális szabályok módosultak.

Magánszemélyek/fogyasztók esetén, a garanciális idő a fogyasztói ár függvényében változhat, míg jogi személyek esetén a garanciális idő a termékoldalon kerül feltüntetésre.

Amennyiben a termékoldalon feltüntetett garanciális idő hosszabb, mint a jogszabályban előírt, úgy a fogyasztók esetén is ez érvényes.

 

Mi a jótállás?

Jótállás - hétköznapi és közismert nevén garancia - esetén az, aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt meghatározott feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jótállásnak két fajtája van

Jogszabályon alapuló, úgynevezett kötelező jótállás

Felek megállapodásán alapuló, úgynevezett szerződéses, vagy önkéntes jótállás

A kötelező jótállás csak meghatározott vevőkre és termékekre érvényes?

A rendelet csak a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre írja elő a kötelező jótállás szabályait.

 

Fogyasztó csak természetes személy lehet. Cég vagy bármilyen más szervezet nem minősül fogyasztónak.

Másik kitétel, hogy csak akkor minősül fogyasztónak egy személy, ha a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül köt szerződést.

 

A tartós fogyasztási cikkek esetén előírt kötelező garancia a kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek esetén érvényesülhet.

A teljes terméklista ide kattintva megtekinthető.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. január 1-től érvényes jótállási idő

Sok esetben nő a kötelező jótállás időtartama, mivel január 1-től a bruttó eladási ár alapján változik.

 

10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év

100 000 forintnál drágább, de 250 000 forintot el nem érő eladási ár esetén 2 év

250 000 forint eladási ár felett 3 év

 

Garancia típusai

A ThinkSmart Kft. által forgalmazott termékek a hatályos jogszabályoknak, valamint a kereskedelmi szabályozásoknak megfelelő jótállással, rendelkeznek. A ThinkSmart Kft. által kiállított jótállási jegy lehet:

 

Gyártó által kiállított, amennyiben az rendelkezik országos szerviz hálózattal

ThinkSmart Kft., mint forgalmazó által kiállított.

 

A ThinkSmart Kft. által forgalmazott termékek esetében háztól-házig garancia (Pick-up & Return) opcionális szolgáltatást kínál a webáruház, amellyel biztosítja, hogy a Megrendelő által megvásárolt terméket azzal kapcsolatos minőségi kifogás (meghibásodás) esetén elszállítja, majd a szerviz általi bevizsgálást (ennek keretében többek között javítást vagy cserét) követően azt ingyenesen vissza is szállítja.

Erről bővebben a Garanciális szerviz aloldalon került elhelyezésre információ.

 

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

i. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

 

ii. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

 

16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

18. Szolgáltató a készüléken elhelyezett adatokért, a meghibásodás miatti, vagy a javítás során keletkező adatvesztés okozta közvetett és közvetlen károkért nem vállal felelősséget.

 

19. Szolgáltató a készülékeken adatmentést még az ügyfél közvetlen és határozott kérése esetén sem hajt végre.

 

20. A javításból visszaérkezett, személyesen átvehető státuszú készülékek 30 napon túli tárolásáért, a Szolgáltató napi 500 Ft + áfa, azaz ötszáz forint + áfa összeget számíthat fel a Fogyasztó számára.

 

21. Azok a termékek, melyekért a Fogyasztó 90 napot meghaladóan nem jelentkezik, automatikusan a Szolgáltató tulajdonába kerülnek és elektronikai hulladékként kerülnek kezelésre.

 

A szavatossági igény esetén történő eljárás

1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény

 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

Vegyes rendelkezések

1.    Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

2.    Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

3.    Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

4.    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

5.    Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

 

6.    Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

 

7.    Szolgáltató - az általa elfogadott fizetési módok tekintetében - nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

 

8.    Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

Panaszkezelés rendje

 

1.    A webáruház célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, elektronikus bejelentő űrlapon keresztül vagy levél útján is közölheti.

 

2.    Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

4.    Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

5.    A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 

A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségeit az alábbi oldalon találja.: www.fogyasztovedelem.kormany.hu/ - /fogyasztovedelmi_hatosag

 

6.    A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, árpád krt. 4.

Telefon: +36 (76) 501 525

Fax: +36 (76) 501 538

Név: Mátyus Mariann

E-mail: bkmkik@mail.datanet.hu

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefon: +36 (72) 507 154

Fax: +36 (72) 507 152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail: bekelteto@pbkik.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: +36 (66) 324 976, +36 (66) 446 354, +36 (66) 451 775

Fax: +36 (66) 324 976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail: bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: +36 (46) 501 091, +36 (46) 501 870

Fax: +36 (46) 501 099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: +36 (1) 488 2131

Fax: +36 (1) 488 2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36 (62) 554 250/118 mellék

Fax: +36 (62) 426 149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36 (22) 510 310

Fax: +36 (22) 510 312

Név: Kirst László

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: +36 (96) 520 202, +36 (96) 520 217

Fax: +36 (96) 520 218

Név: Horváth László

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefon: +36 (52) 500 749

Fax: +36 (52) 500 720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail: info@hbkik.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefon: +36 (36) 416 660/105 mellék

Fax: +36 (36) 323 615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail: tunde@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefon: +36 (56) 510 610

Fax: +36 (56) 370 005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail: kamara@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: +36 (34) 513 010

Fax: +36 (34) 316 259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail: kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefon: +36 (32) 520 860

Fax: +36 (32) 520 862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefon: +36 (1) 269 0703

Fax: +36 (1) 269 0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefon: +36 (82) 501 000

Fax: +36 (82) 501 046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36 (42) 311 544, +36 (42) 420 180

Fax: +36 (42) 311 750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: +36 (74) 411 661

Fax: +36 (74) 411 456

Név: Mátyás Tibor

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: +36 (94) 312 356

Fax: +36 (94) 316 936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefon: +36 (88) 429 008

Fax: +36 (88) 412 150

Név: Dr. óvári László

E-mail: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefon: +36 (92) 550 513

Fax: +36 (92) 550 525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Amennyiben Fogyasztó, panaszát online szeretné benyújtani a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, úgy azt az ügyfélkapun keresztül is megteheti, az alábbi linkre kattintva.

magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,61bf1c56-3705-4710-8d3d-8cfcdc972e26

 

7.    A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

8.    Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

9.    A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: ec.europa.eu/odr

 

10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Szerzői jogok

 

1.    Miután a Smartshop.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Smartshop.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

2.    A Smartshop.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

3.    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

4.    Tilos a Smartshop.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a smartshop.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

5.    A Smartshop.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

Egyéb

Az általános szerződési feltételek az alábbi linken nyomtatható formában letölthető:

www.smartshop.hu/downloads/ASZF.pdf